CHECKLIST

Kevin CEO Alert
 
 

Check jouw basics

Hoe goed heb jij het al geregeld? Check hier jouw stand van zaken tegenover CEO fraude.

Criminelen die zich voordoen als 'de baas' zijn steeds vaker succesvol in fraude met betalingsopdrachten. Op creatieve en overtuigende wijze halen zij medewerkers over om met spoed een bedrag over te maken, bijvoorbeeld voor het afkopen van een leaseauto, een ‘geheime’ overname of fusie. Deze ‘CEO fraude' is niet technisch en kan iedereen overkomen.

Check, check, dubbelcheck!

 

☑️ Wij hebben regels vastgelegd wie een betaling mag indienen.

Leg vast wie een betaling mag doen als er geen goedgekeurde factuur is. Fraudeurs hebben een neusje voor afwijkingen en bijzondere situaties. Zij zijn heel goed in het misleiden van medewerkers.

 

☑️ Wij hebben afgesproken dat we niet afwijken van procedures. Hoe lastig dat soms ook is.

Voorkom uitzonderingen op procedures. Wijkt een betaalopdracht af van de regels? Laat die dan controleren door een collega met beslissingsbevoegdheid in betalingsverkeer. Of door een leidinggevende.

Criminelen spelen in op onzekere momenten, als er tijdens vakanties weinig mensen op kantoor zijn, op de vrijdagmiddag als iedereen het weekend in wil gaan en dus minder oplet.  

 

☑️ Wij kennen bij alle betalingen het twee-handtekeningen principe. Zo kijken altijd twee mensen naar een betaling.

Zorg dat er altijd meerdere handtekeningen nodig zijn voor een betaling. Twee medewerkers zien altijd meer dan een. En het is veel moeilijker om twee medewerkers te misleiden dan een. In Internet Bankieren en Access Online geef je eenvoudig aan wie wat mag doen.

 

☑️ Wij leggen rekeningnummers van leveranciers altijd vast in ons adresboek.

Door de vaste rekeningnummers vast te leggen in je adresboek in bijvoorbeeld Internet Bankieren, kan er nooit een afwijking zijn op een IBAN. Krijgt een bedrijf een ander rekeningnummer? Dat kan natuurlijk. Check dan altijd even via een ander kanaal bij de leverancier of het nieuwe rekeningnummer klopt.

 

Meer informatie

Wil je nog meer weten over CEO fraude en cybersecurity?